EMMARENTIA GELDENHUYS-SKOOL, BUYSDORP

Die Emmarentia Geldenhuys-skool is die vrug van jarelange arbeid, moeite en opofferinge van ons derde oudste sendeling in Transvaal, eerw, G.H.J. van Rensburg, wat reeds sedert 1919 met ywer en volharding die koninkryk van ons Heer in die Waterberge uitbrei. Dit is ‘n paar myl van Warmbad geleë aan die voet van die bekende Buysdorp. Hierdie inrigting kon alleen tot stand kom deur die legaat van wyle mev Louw Geldenhuys van Emmarentia, Johannesburg, wat ‘n mooi bedrag aan die sending bemaak het en waarvan alleen die rente kon gebruik word. In hierdie skool word voorsiening gemaak vir die kinders van ons Sendingkerk wat anders na die inrigtings van vreemde genootskappe sou gaan en in die verlede altyd gegaan het, en sodoende geheel en al van hul kerk vervreemd geraak het.