Ebersohn, Petrus Johannes

 

Gebore

27 Mrt. 1884

OORLEDE

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1914

ORDEN

1916

STANDPLASe

1916 Makwassie (Hpr.)

1918 Lichtenburg, Herv. Kerk

1928 Roodepoort

1925 Bothaville

EMIRITEER

1954

Ds. PetrusJohannes Ebersohn: Hy is op 27 Maart 1884 gebore. Na sy legitimasie in 1914 was hy ‘n tyd lank hulpprediker op Makwassie; toe ‘n paar jaar leraar van die Hervormde Kerk op Lichtenburg, waarna hy agtereenvolgens die gemeentes Roodepoort en Bothaville bedien het. In 1933 het hy demissie ontvang, maar in 1949 weer tot die bediening toegetree en in die gemeente Marydale gestaan tot sy emeritaat in 1954. Die wat hom geken het, roem sy warme menslikheid, hartlike opregtheid, asook sy belesenheid. Hy is op 30 Julie 1966 op Brandfort oorlede in die ouderdom van 82 jaar. (Jaarboek ).