Dzenza (1921)

Dzenza kerkgebou

Hierdie sendingstasie word in 1921 dertien kilometers noord van die huidige stad Lilongwe in die digbevolkte gebied tussen Kongwe, Malingunde en Mchinji begin. Vir hierdie doel word eerw. S. Strydom as eerste sendeling daar geplaas. Hier ontwikkel later ‘n belangrike kosskool vir dogters. Vandag val Dzenza binne die industriële gebied van die groter Lilongwe (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 32).