Durand, Jan Louis

Ds. Durand Jan

Gebore

7 Jun. 1913

OORLEDE

26 Mrt. 1984

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1939

ORDEN

1940

STANDPLASe

1940 Hobhouse (Hpr.)

1941 Hobhouse

1950 Warden

1952 Hobhouse

EMIRITEER

Ds Jan Louis Durand (7 Jun. 1913 – 26 Mrt. 1984) het sy hele bediening aan twee – in een van hulle was hy twee keer – gemeentes van die Vrystaatse Sendingkerk gewy. Hy is op Vryburg gebore. Nadat hy op Steynsrusgematrikuleer het, gaan hy Pretoria toe om hom as predikant te bekwaam, maar toe hy 11 ‘n jaar ‘n sterker roeping tot die sending voel, sit hy sy studie op Wellington voort, waar hy dan ook einde 1939 gelegitimeer word. Op 14 Apr. 1940 volg sy plegtige ordening op Hobhouse. In die gemeente wat toe al ‘n geruime tyd vakant was, werk hy in ‘n tydelike hoedanigheid totdat hy die volgende jaar in September in die sendingkerk aldaar as leraar bevestig word. Januarie 1950 vertrek hy na Warden, maar presies twee jaar en vyf maande later is hy in sy vorige gemeente terug om vir nagenoeg 29 jaar die werk voort te sit, totdat hy in 1981 die tuig neerlê en hom op Clarens in die skilderagtige Oos-Vrystaatse berglandstreek gaan vestig. (Jaarboek ).