Duminy, Benjamin

Ds. Duminy Benjamin

Gebore

4 Jul. 1862

OORLEDE

3 Des. 1897

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1890

ORDEN

1891

STANDPLASe

Bredasdorp

EMIRITEER

Ds. Benjamin Duminy, Predikant van Bredasdorp, in den ouderdom van slechts 35 jaren. Op den 11den December 1890, na afgelegd Proponents Examen, gelegitimeerd, werd hij op den 18den April 1891 te Bredasdorp bevestigd, alwaar hij wegens zijn getrouwen arbeid, minzamen omgang en innige godsvrucht, zeer geacht en bemind was. Hij woonde nog de Synode van 1897 bij, niettegenstaande hij reeds lijdende was aan de kwaal die, niet lang daarna, in den dood eindigde. Zijne ziekte belette hem tot zijne gemeente terug te keeren, en reeds binnen drie weken na afloop der Synode, nam de Heere hem, uit den kring van de betrekkingen zijner echtgenoote te Stellenbosch, tot Zich. (Jaarboek ).