Du Toit, George David

 

Gebore

9 Jul. 1886

OORLEDE

18 Des. 1961

UNIVERSITEIT

US

GELEGITImeer

1915

ORDEN

1916

STANDPLASe

Swellendam (Hpr.)

1917 Swellendam

1925 Murraysburg

1937 spesiale evangelieprediker, Kaapse Kerk

EMIRITEER

1948

Ds. George David du Toit is op 9 Julie 1886 gebore. Nadat hy ‘n paar jaar onderwys in die Vrystaat gegee het, is hy na die Kweekskool op Stellenbosch, waar hy in 1915 gelegitimeer is. Hy het die gemeentes Swellendam (tot 1925) en Murraysburg (tot 1936) bedien. Toe is hy as spesiale evangelieprediker beroep; in hierdie hoedanigheid het hy met groot seën gewerk totdat hy in 1948 sy emeritaat aanvaar het. Veertien boeke en 25 traktaatjies het uit sy pen verskyn. Hy is op 18 Desember 1961 in die ouderdom van 75 jaar oorlede. (Jaarboek ).