Du Toit, Wynand Andries

Ds. Du Toit Wynand

Gebore

23 Febr. 1857

OORLEDE

16 Aug. 1898

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1884

ORDEN

1885

STANDPLASe

Dewetsdorp

EMIRITEER

Ds. Wynand Andries du Toit, van Dewetsdorp, O.V.S., werd door een spoorwegramp, in den avond van 16den Augustus1898 plotseling tot zijne eeuwige rust geroepen. Op weg naar zijne familiebetrekkingen (Worcester en Montagu); kwam de exprestrein, waarin hij reisde, in collisie, met een goederentrein tusschen Laingsburg en Matjesfontein, met het treurig gevolg dat hij, zijne echtgenoote en een zijner kinderen levenloos uit het verpletterde spoorweg-rijtuig werden gehaald. Te Montagu geboren op 23sten Februari 1857, had hij den ouderdom van slechts 41 jaren bereikt. Op 7den Februari 1885, werd hij te Dewetsdorp bevestigd alwaar hij met veel getrouwheid, ernst en zegen arbeidde, en zijn heengaan zeer diep betreurd wordt. Zijn laatste preek was over Paulusschipbreuk (Hand 27: 44b); en zijn afscheidswoord aan zijne gemeente : ” Als ik niet weder kom, dan wacht ik op u in het Hemelsch Kanaan daarboven. Ik wacht op u.” (Jaarboek).