Du Toit, Wessel Jurie Johannes Albertus

Gebore

13 Sept. 1870

OORLEDE

9 Des. 1934

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1909

ORDEN

1910

STANDPLASe

Odendaalsrus

Prieska

1931 Herold

EMIRITEER

Ds Wessel Jurie du Toit, B.A. is 13 September 1870 op Bredasdorp gebore, waar hy ook sy eerste skoolonderwys ontvang het. Nadat hy as onderwyser aan die Normaal-Kollege, Kaapstad opgelei is, het hy hom van 1894 tot 1905 aan die opvoeding gewy. Gedurende die laaste twee jare van sy onderwyserskap was hy huisvader by Normaal-Kollege en tegelykertyd spesiale onderwyser in Nederlands. Altyddeur het hy ook privaat bly studier met die gevolg dat hy in 1904 die B.A-graad behaal het. In die tussentyd het by hom ‘n begeerte ontstaan om evangeliedienaar te word en in 1906 is hy tot die kweekskool toegelaat. In die begin van 1910 is hy gelegitimeer en nog dieselfde jaar georden en bevestig as leraar van die gemeente Odendaalsrust, OVS. Daar het hy 5 jaar gearbei toe hy ‘n beroep aangeneem het na Prieska waar hy ruim vyftien jaar gearbei het tot 1931 toe hy verhuis het na sy laaste standplaas Herold. Hier sowel as in sy vorige gemeentes was hy met erns en toegewydheid werksaam tot aan sy dood op 9 Desember 1934. Uit sy pen het verskyn ‘n bundel gedigte getitel Ontboezemingen, asmede ‘n verhandeling Arbeid Adelt. (Jaarboek ).