Du Toit, Roelof Petrus

 

GEBORE

ORLEDE

UNIVERSITEIT

BA

gelegitimeer

1966

ORDEN

1967

standplase

1967 Rosendal

1970 Edenvale

1974 Reitzpark

1978 Dir Opstaan-sentrum vir Alkoholiste Welkom

 EMERITEER

1995