Du Toit, Pieter * 1846

Ds. Du Toit Pieter

Gebore

26 Febr. 1846

OORLEDE

2 Aug. 1941

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1878

ORDEN

1879

STANDPLASe

 Philipstown

1893 Edenburg

EMIRITEER

1924

Ds. Pieter du Toit, Snr., het op 26 Februarie 1846 in die distrik Worcester die eerste lewenslig gesien. In 1878 is hy gelegitimeer en in 1879 is hy te Philipstown, sy eerste gemeente, georden en bevestig. Vir n tydperk van vyftien jaar het hy die evangelie met krag daar verkondig. In 1893 het hy ‘n beroep na Edenburg, in die Vrystaat, aangeneem, waar hy vir 32 jaar gearbei het tot hy sy emeritaat in 1924 aangevra het. Hy het ‘n lang (45 jaar) en geseënde bediening in die Kerk gehad. Na sy emeritaat het hy nog vir ‘n tyd hulpdiens gedoen in die gemeente van Lichtenburg, waar sy seun, Ds. P. du Toit, tans van Kaapstad, destyds predikant was. In die gemeentes wat hy bedien het in die besonder en in die Kerk in die algemeen, het hy onuitwisbare spore nagelaat. In eenvoud het hy die evangelie met diepe oortuiging verkondig. Hy het die Woord onvervals gebring. Hy was nooit veroordelend nie, maar het in liefde met beslistheid vermaan en daarom was sy boodskappe van besondere krag. Aan hom was dit vergun om die hoë ouderdom van 95 jaar te bereik. Op 2 Augustus1941 is hy oorlede aan die woning van sy suster, Mev. D. Hamman, in die distrik van Worcester, waar hy die laaste jare gewoon het. (Jaarboek ).