Du Toit, Pieter Jacobus

Gebore

13 Des. 1880

OORLEDE

9 Jun. 1948

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1909

ORDEN

1910

STANDPLASe

Montagu (Hpr.)

1911 Vosburg

1930 Marydale

EMIRITEER

1945

Ds. Pieter Jacobus du Toit is ‘n seun van Riebeek-Wes alwaar hy op 13 Desember 1880 gebore is. Te Stellenbosch het hy sy B.A.-graad verwerf en ook sy teologiese opleiding ontvang. Aan die einde van 1909 is hy gelegitimeer en in 1910 is hy as hulpleraar van Montagu georden. Sy eerste gemeente was Vosburg waar hy in 1911 bevestig is. Na ‘n getroue bediening van 21 jaar het hy ‘n beroep aangeneem na Marydale waar hy gearbei het tot hy sy emeritaat in 1945 aanvaar het. Hy was ‘n beskeie en ‘n voortreflike persoonlikheid. Hy het oor eienskappe beskik soos kalme beslistheid, deeglikheid, helderheid van oordeel en getroue pligsvervulling. As leraar was hy deeglik in sy werk en prediking en sy gemeentelede getuig van “geestelike pitkos” wat hulle onder sy prediking ontvang het. Hy het sy kerk ook op verskeie kommissies gedien. Na sy emeritaat in 1945 was hy te Umtata werksaam. Enige maande lank was hy ook in die hospitale in Kaapstad behulpsaam met krankebesoek ‘n werk waarvoor hy besonder geskik was, want hy het ‘n liefdevolle hart in hom gedra. Hy het besonder belang gestel in sy medemens en hy het diep medelyde gehad met lydendes en bedroefdes. Sy eie gesondheid het hom egter belet om met die werk voort te gaan en op 9 Junie 1948 het hy die tyd met die ewigheid verwissel.