Du Toit, Petrus Willem

Gebore

29 Jan. 1879

OORLEDE

24 Jul. 1960

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1916

ORDEN

1917

STANDPLASe

 1920 Vredenburg

1922 Nieuwoudtville

1924 Noordhoek

EMIRITEER

1934

Eerw. PetrusWillem du Toit is op 29 Januarie 1879 in die distrik Sutherland gebore. Na voltooiing van sy skoolopleiding, wat as gevolg van die Tweede Vryheidsoorlog waaraan hy as jong seun deelgeneem het vir baie jare onderbreek is, is hy na die Sendinginstituut op Wellington. In 1916 is hy op Vredenburg georden en bevestig. Daarna het hy die gemeentes Nieuwoudtville en Noordhoek (Simonstad) laasgenoemde gemeente vir tien jaar met groot toewyding en vrug bearbei. Na sy aftrede in 1934 weens swak gesondheid, het hy nog in verskeie sending sowel as moedergemeentes tydelike diens verrig, bv. ses jaar in die moedergemeente Wynberg. Hy is op 24 Julie 1960 oorlede in die ouderdom van 81 jaar. (Jaarboek ).