Du Toit, Matthys Michielse * 1874

 

Gebore

3 Des. 1874

OORLEDE

18 Aug. 1959

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1904

ORDEN

1905

STANDPLASe

1905 Barrydale

1912 Reddersburg

1920 Excelsior

1921 Moria SWA

1922 Hopetown

1925 Joubertina

EMIRITEER

1941

Ds. Matthys Michielse du Toit is op 3 Desember 1874 op Montagu gebore. In 1891 was daar ‘n baie geseënde herlewing in die gemeente Montagu, en hy was een van die wat tot ‘n kragdadige bekering gekom het, waarop hy hom geroepe gevoel het om hom as predikant te bekwaam. Na voltooiing van sy studies is hy in 1904 gelegitimeer. Sy eerste gemeente was Barrydale; ook het hy die volgende gemeentes bedien: Reddersburg, Excelsior, Moria (S.W.A.); Hopetown en Joubertina. Veral in laasgenoemde gemeente het die sendingsaak verbasende vordering gemaak. Vir lange jare was hy ‘n getroue en ywerige lid van die Alg. Sendingkommissie. In 1941 het hy sy emeritaat aanvaar, maar nog verskeie gemeentes tydelik bedien en o.m. hospitaalwerk gedoen. Hy is op 18 Augustus 1959 oorlede. (Jaarboek ).