Du Toit, Jacobus Arnoldus Retief

 

Gebore

26 Jul. 1880

OORLEDE

4 Aug. 1930

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1907

ORDEN

1908

STANDPLASe

Paarl (Hpr.)

1910 Namakwaland

1918 Marydale

1926 Dealesville

EMIRITEER

Ds. JacobusArnoldusRetief du Toit is 26 Julie 1880 op die plaas Uitkoms in die distrik Graaff-Reinet gebore, het sy opleiding tot die Evangeliebediening aan ons Kweekskool ontvang, en is in 1907 gelegitimeer. Terwyl hy nog gestudeer het, het die Tweede-Vryheidsoorlog uitgebreek, waarop hy by die Boeremagte aangesluit het. Na-aan sy geboorteplek het hy egter later in die hande van die vyand geval en is toe as krygsgevangene verban. By die sluiting van vrede het hy na die Kweekskool teruggegaan en sy studies voltooi (1907); Op 12 Junie 1908 is hy as hulpprediker van die gemeente Paarl georden. Sy eerste eie gemeente was Namakwaland, waarvan hy 12 Februarie 1910 as herder en leraar op Bowesdorp bevestig is. In 1918 het hy ‘n beroep aangeneem na Marydale waar hy werksaam was tot 1926, toe hy die plaas verwissel het vir Dealesville, 0VS. Op laasgenoemde plaas is hy 4 Augustus1930 plotseling aan hartverlamming oorlede. Sowel in die Kaapse en Vrystaatse Kerk was hy hooggeag in sy toegewyde lewenswandel en die deeglikheid en ywer waarmee hy sy werk gedoen het. (Jaarboek ).