Du Toit, Francois Philippus

 

Gebore

10 Aug. 1901

OORLEDE

7 Nov. 1961

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1934

ORDEN

1935

STANDPLASe

Porterville (Hpr;)

1936 Steynsrus

1939 Koringberg

1945 Tiervlei

EMIRITEER

Ds. Francois Philippusdu Toit is op 10 Augustus1901 gebore, Hy is in 1934 gelegitimeer en het die gemeentes Porterville (as hulpprediker); Steynsrus, Koringberg en Tiervlei (sedert 1945) bedien. Hy was o.a. ‘n ywerige lid van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid. Tydens die sitting van die Sinode van die Kaapse Kerk is hy op 7 November 1961 skielik aan sy huis oorlede in die ouderdom van 60 jaar. (Jaarboek ).