Du Toit, Egbert Andries Jacobus

 

Gebore

5 Mei 1836

OORLEDE

1926

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1865

ORDEN

1866

STANDPLASe

Jacobsdal

1880 Brandfort

EMIRITEER

1894

Ds. Egbert Andreas Jacobusdu Toit.: Gebore in 1836. Oorlede 5 Maart 1926. Ds. du Toit het sy teologiese opleiding aan die Kweekskool te Stellenbosch geniet en in 1865 sy Proponentseksamen afgelê. In 1866 is hy georden as die eerste predikant van Jacobsdal waar hy werksaam was tot 1880 toe hy na Brandfort gegaan het, weer as eerste predikant van die gemeente. .In 1894 het hy. afgetree en in Iater jare het hy op sy geboorteplaas, Stellenbosch, gaan woon, waar hy selfs op sy ouë dag baie vriende gemaak het deur sy sagte en beskeië geaardheid en minsame emgang. (Jaarboek ).