Du Toit, Daniel Johannes

 

Gebore

21 Apr. 1919

OORLEDE

04 Jul. 2010

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1944

ORDEN

1946

STANDPLASe

Bellville-Oos
1949 Empangeni

EMIRITEER

Ds Danie Du Toit (BA) 21 Apr. 1919 – 04 Jul. 2010

Daniël Johannes du Toit is op 21 April 1919 op Wolseley in Kaapland gebore, ‘n wêreld wat altyd vir hom ‘n diep bekoring ingehou het. Sy pa was Francois Philippusdu Toit, ‘n tronkbewaarder, en sy ma Anna Petronella Dempers. Danie het sy skoolopleiding in 1927 aan die Laerskool Wolseley begin en in 1937 het hy op Stellenbosch gematrikuleer. Daarna het hy aan die Universiteit van Stellenbosch die BA-graad verwerf voordat hy aan die Teologiese Seminarium gestudeer en aan die einde van 1944 as predikant gelegitimeer is. NG Moedergemeente Beaufort-Wes.

Op 23 Julie 1955 is ds Paul de Villiers as sendeling ontvang op die Zimuto-sendingstasie, waar hy ‘n studente-kennis van Stellenbosch, Engela Hurter, beter leer ken het. Sy het die kwalifikasies BCom en SOD op Stellenbosch behaal en in die sendingveld gaan werk. Hulle is op 16 Maart 1957 op Rawsonville getroud en uit die huwelik is vier kinders gebore: Retief, Pieter, Suzanne en Lientjie.

Ds Paul de Villiers het in 1961 na die Umtali- (Mutate) gemeente verhuis as sendeling en in 1965 na Salisbury (Harare); Middel 1966 het hy met radio werk in Sjona op die sendingstasie Morgenster begin, en in 1969 met Penya Radio na Salisbury verhuis om naby die uitsaaikorporasie in Salisbury te wees. Intussen was hy hulpleraar in die Engelse NG gemeente in Salisbury, waar hy met die gemeentebediening gehelp het, en sekretaris van die Rhodesia Christian Council was, ‘n evangeliese organisasie waarin die NG Kerk en die sendingkerk ‘n leidende rol het. Paul het heelwat beroepe na NG gemeentes in Rhodesië en SA ontvang, maar dit het hom elke keer laat besef dat hy nog ‘n taak in Rhodesië het, waar hy die hele oorlog tot met die totstandkoming van Zimbabwe in 1981 beleef het. Van 1984 tot 1987 was hy leraar van die Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) en na 32 jaar in Sending diens het hy afgetree as leraar van die Reformed Church in Zimbabwe (RCZ).

Ds Paul en Engela de Villiers het in 1987 op Beaufort-Wes in die Karoo afgetree, die omgewing waar hy gebore en getoë is. Hier het hy uitgehelp in die NG Moedergemeente asook in die twee

VGK- en Metodiste-gemeentes op die dorp. In die lente van 2003 het ds Paul en Engela na die Strand getrek, waar hulle later in ‘n woonstel in Huis Pam Brink gewoon het. In 2010 is ds Paul oorgeplaas na Huis Esperanza se sentrum vir Alzheimer pasiënte, waar hy op 9 April 2010 oorlede is. ‘n Dankdiens is in die NG Gemeente Strand-Noord gehou deur ds Hercules Malan, ‘n ou vriend. “Gebed was altyd vir Paul van die allergrootste belang in sy lewe en werk, en sy versoek was altyd: `Dat u Naam geëer en verheerlik mag word! “Dit was sy strewe deur sy hele lewe.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM. (Jaarboek ).