Du Toit, Christoffel Jacobus

 

Gebore

OORLEDE

17 Mrt. 1960

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1923

ORDEN

1926

STANDPLASe

Hanover (afgeskeie gem.)

1874 Pearston

1875 Kruisvallei

1883 Herv. Kerk, Tvl.

EMIRITEER

1948

Eerw. Christoffel Jacobusdu Toit is in 1926 georden en het die gemeentes Kenhardt (1926-1933) en Die Strand (1938-1948) bedien voordat hy in 1948 weens swak gesondheid sy emeritaat moes aanvaar. Voor en na sy bediening in Die Strand was hy ook in verskeie gemeentes behuIpsaam. Hy is op 17 Maart 1960 oorlede. (Jaarboek ).