Du Toit, Andries Stephanus

 

Gebore

11 Sept. 1926

OORLEDE

28 Jul. 1998

UNIVERSITEIT

 B.A., B.D (UP)

GELEGITImeer

1951

ORDEN

1953

STANDPLASe

1953 Merlindale

1957 Belfast

1959 Witrivier

1963 Middelburg, Tvl

1971 Pietersburg

1974 Vaste Burg

EMIRITEER

30 Sept. 1986

Andries Stephanus Du Toit (BA, BD) 11 Sept. 1926 – 28 Jul. 1998

Dries Du Toit is op 28 Julie 1998 in die Militêre Hospitaal op Voortrekkerhoogte, na ‘n lang siekbed en lyding aan Alzheimer en Parkinsonsiekte, in die ouderdom van 71 jaar oorlede.

Hy is op 11 September 1926 op Ottosdal, waar sy vader aan die Departement van Paaie verbonde was, gebore. Hy matrikuleer in 1943 op Lichtenburg. Hy begin sy loopbaan as klerk in die Departement Paaie op Lichtenburg waarna hy die roeping om predikant te word, ontvang en na die Universiteit van Pretoria gaan. Daar was hy ‘n vrolike, gewilde en joviale student wat ‘ n groot vriendekring, veral in Sonop-koshuis waar hy tuis was, opgebou het. Hy is in November 1951 gelegitimeer.

Dries du Toit se eerste gemeente was Merlindale waar hy op 10 Januarie 1953 bevestig is. Aan die einde van daardie jaar het hy in die huwelik getree met Martina Greeff.

In April 1957 het hy ‘n beroep na Belfast aanvaar en in Mei 1959 vertrek hulle na Witrivier. Vanaf Februarie 1963 was hy predikant van Middelburg, Tvl, waar hy ook die eerste keer kapelaan van die SANW word met die basis Eerste Lig as sy gemeente.

Daarna volg nog twee kapelaansgemeentes, naamlik Pietersburg (Maart 1971) en Heidelberg Vasteburg (Julie 1974); In al drie hierdie Weermaggemeentes beywer hy hom vir die oprigting van kerkgeboue. Hy tree op 30 September 1986 op 60-jarige ouderdom in laasgenoemde gemeente af. Na sy aftrede woon die Du Toits aanvanklik op Heidelberg waar Dries nog op versoek dienste waarneem. Weens swak gesondheid, verskuif hulle na die Heuwelsig-Protea Aftree-oord op Lyttelton, waar Martie hom met groot opoffering moes versorg.

Dries du Toit het hom veral toegespits op werk onder die jong soldate op die grens en by basisse. Hy het onder andere die basisse op Ruacana en Oshakati besoek. Hy het die Pro Patria- en Langdiensmedaljes vir sy toegewyde diens ontvang.

Dries du Toit sal onthou word vir sy ondeunde glimlag, sy humorsin en sy meelewing met die omstandighede van die mense rondom hom en onder sy sorg. Hy was ‘n ywerige versamelaar van seëls en antieke boeke en was bekend vir sy voorliefde vir sierduiwe. Hy laat sy vrou, Martie, twee seuns (Stefan, ‘n regsgeleerde, en Henning, ‘n mediese dokter) en vyf kleinkinders agter. – Dirk Viljoen, aan die hand van ds Du Toit se biografiese vorm wat deur sy eggenote ingevul is op 1 Mei 1997 en ‘n berig opgestel deur ds Charl Oosthuizen. (Jaarboek ).