Du Toit, Andries Francois

 

UNIVERSITEIT

BA Hons B Joern BTh Lis Teol MTh DTh

gelegitimeer

1982

ORDEN

1986

standplase

1986 Jacobsdal

1994 Dir Ontwikkeling Hugenote-Kollege Wellington

2010 Programkoordineerder: Teologie en Kerklike Bediening Hugenote Kollege

2015 Dekaan Teologie en Kerklike Bediening Hugenote Kollege