Du Toit, Andreas Gerhardus * 1866

Ds. Du Toit Andreas

Gebore

9 Mei 1866

OORLEDE

27 Des. 1947

UNIVERSITEIT

US

GELEGITImeer

1894

ORDEN

1896

STANDPLASe

1896 Oudtshoorn (Hpr.)

1896 Prins Albert

1906 Swellendam

1919 Sekretaris, S.A.B.V.

EMIRITEER

1938

Ds. Andreas Gerhardusdu Toit is op 9 Mei 1866 gebore. Vir sy teologiese opleiding is hy na Stellenbosch en nadat hy sy proponentseksamen in 1894 afgelê het, het hy ‘n kort mediese kursus vir sendelinge in Londen gevolg. Hy het egter nie na die sendingveld gegaan nie. Hy is te Oudtshoorn in 1896 as hulpleraar georden maar ses maande later is hy na Prins Albert waar hy tien jaar lank werksaam was. In 1906 het hy ‘n beroep na Swellendam aangeneem. Met groot getrouheid en met kennelike seën het hy in die gemeentes gewerk. In 1919 het hy die beroep as bestuurder en sekretaris van die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging aangeneem en het hy die geleentheid gekry om van sy waardevolste werk te lewer. Aan die vertaling van die Psalms en die Gesange het hy ‘n groot aandeel gehad. Verder het hy baie bygedra tot die verskyning van die Halleluja in Afrikaans. Hy was ook jare lank Redakteur van “Kyk Hy Kom.” Almal wat hom geken het, kan getuig van sy kinderlike en innige vroomheid en sy voorbeeldige lewenswandel. Vir die gemeente Kaapstad en veral vir die lidmate te Kampsbaai het hy veel gedoen deur gereeld dienste asook die Sondagskool en katkisasieklas waar te neem. In die ouderdom van 82 jaar is hy op 27 Desember 1947 oorlede. (Jaarboek).