Du Randt, Johannes Abraham

Ds. Du Randt Johannes

Gebore

3 Febr. 1926

OORLEDE

1 Feb. 1976

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1950

ORDEN

1951

STANDPLASe

1951 Amandelboom

1957 Heilbron-Suid

1962 Ugie

1965 Memel

September 1968 Voortrekkerhoogte-Wes

EMIRITEER

Ds Johannes Abraham (Johan) Du Randt (3.2.1926 – 1.2.1976) martrikuleer op sy geboortedorp Elliot in Oos-Kaapland. Hy ontvang sy akademiese en teologiese vorming op Stellenbosch, word 1950 tot die bediening toegelaat en staan agtereenvolgens in Amandelboom (Williston) (1951); Heilbron-Suid (1957); Ugie (1962) en Memel (1965); voordat hy September 1968 weermagskapelaan in Voortrekkerhoogte-Wes word. Ook hy sterf skielik in die krag van sy jare. Hy was ‘n onvermoeide arbeider in die wingerd van sy Meester, terwyl sy nederigheid van hart, sy blanke opregtheid en sy gesonde humorsin in baie harte vir hom ruimte gemaak het. (Jaarboek 1977/310).