Du Rand, Jan Abraham * 1917

 

Gebore

23 Jan. 1917

OORLEDE

6 Okt. 1989

UNIVERSITEIT

B.A., Dipl. Teol.

GELEGITImeer

1958

ORDEN

1959

STANDPLASe

1959 Eloffsdal-Wes

1963 Esselenpark, en Spoorwegleraar Noord-Transvaal

EMIRITEER

Ds Jan Abraham Du Rand (23 Jan. 1917-6 Okt. 1989)

Hy is op 23 Januarie 1917 op Hofmeyer gebore as een van sewe broers. Nadat hy sy skoolopleiding op Steynsburg voltooi het, het hy in die Staatsdiens getree as ingenieurstekenaar in die Departement Waterwese. Na sestien jaar diens het hy die roepstem van die Here gehoorsaam en hom aan die Universiteit van Pretoria as predikant bekwaam. Hy het die gemeente Eloffsdal-Wes bedien, daarna Esselenpark, Groote Kerk (Pretoria); Bethal-Oos en Villieria waar by in 1983 afgetree het. Daarna het hy nog ses jaar deeltyds in Riviera gearbei. In al die gemeentes het hy met groot ywer en vrug gewerk. Hy is in 1942 met Marie Brink van Belfast getroud. Uit die huwelik is ‘n seun, Jan, tans professor in Nuwe Testament, Departement Bybelkunde, Randse Afrikaanse Universiteit en ‘n dogter, Dorothea, gebore. Hy was ‘n heel besondere mens met unieke gawes wat die Here aan hom gegee het. Hy was ‘n kragtige prediker wat met groot oorgawe en oortuiging die evangelie verkondig het. Hy was ‘n nederige, hartlike, vriendelike mens, altyd blymoedig en opgeruimd – gereed om mense op te beur en te bemoedig. Hy was ‘n hegte gesinsman en het ‘n gelukkige huwelik van 47 jaar gehad. Hy was in gebed, woord en voorbeeld ‘n ware verbondsvader. (Jaarboek).