Du Preez, Jacobus Lodewicus

 

Gebore

2 Des. 1874

OORLEDE

25 Maart 1907

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1898

ORDEN

1899

STANDPLASe

Nylstroom

1906 Pietersburg

EMIRITEER

  1. L. du Preez: Deze jonge broeder overleed den 25sten Maart 1907, te Hermanus. In 1899 werd hij beroepen naar Nylstroom, Transvaal, welk beroep hij aannam. Hij diende die gemeente tot niet lang voor zijn over ijden. Hij was slechts kort predikant van Pietersburg toen hij door krankheid aangetast een bezoek bracht aan Hermanustot herstel zijner krachten. Het bleek echter dat hij aan nierenontsteking leed die zoo snel ontwikkelde dat zijne krachten spoedig bezweken. De ontbering van den oorlog hadden veel met zijne krankheid te doen. Hij was bemind en zeer ijverig in zijn moeielijk werk en droeg de achting van ambtsbroeders en gemeente weg. (Jaarboek ).