Du Plessis, Victor

 

Gebore

OORLEDE

13 Des. 1969

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1932

ORDEN

1935

STANDPLASe

1935 Hobhouse

1939 Warden

1945 Harrismith

1948 Kuruman

EMIRITEER

Ds. Pieter du Plessis is in 1932 gelegitimeer, en het die volgende sendinggemeentes bedien: Hobhouse, Warden en Harrismith in die Vrystaat, waar hy ook Scriba van die Sendingkerk was, en sedert 1948 was hy sendeling op Kuruman. Hy het sy kerk ook in breter verband gedien – o.a, as eerste Mederator van die Streeksinode Phororo (N.G. Kerk in Afrika); wat in 1966 gestig is. Hy was verder lid van etlike belangrike kommissies van die Sinode, en ‘n afgevaardigde na die Algemene Sinode van die Bantoekerk. Hy is op 12 Desember 1969 skielik oorlede. (Jaarboek 1971/484).