Du Plessis, Sarel Petrus

Ds. Du Plessis Sarel

Gebore

11 Jun. 1922

OORLEDE

01 Nov. 2006

UNIVERSITEIT

 M.A., M.Th., US

GELEGITImeer

1950

ORDEN

1951

STANDPLASe

 1951 Klipriviersberg

1954 Germiston

1954 Boksburg-Noord

1958 Luipaardsvlei

1961 Jeppestown

1963 Skakelbeampte Kinderoord M. T. R. Smit, Ugie

1964 Randfontein

EMIRITEER

Ds Sarel Du Plessis (BA, MA, BTh, MTh) (11 Jun. 1922 – 01 Nov. 2006)

Sarel PetrusDu Plessis is op 11 Junie 1922 op die plaas Mieliehoek in die distrik Uniondale gebore. Sy vader was Christiaan Lourens du Plessis en sy moeder Andriesa Petronella Nortj e, boeremense wat met hart en siel, maar soms onder moeilike omstandighede ‘n bestaan gemaak het. Voordat Petrus, soos sy ouers hom genoem het, skool toe gegaan het, het hulle na Rietvlei, die plaas van sy oupa Christiaan Lourens du Plessis, getrek. In 1929 het hy met sy skoolopleiding op Rooiplaas begin, en later was hy ‘n leerling aan die Laerskool Uniondale tot in 1935, totdat sy pa hom uit die skool gehaal het om te kom boer.

Hy was van kleins af lief vir die boerdery, maar die Here het hom in 1940 baie duidelik vir die bediening geroep terwyl hy op die uieland gewerk het. Onder protes van sy pa en aanmoediging van sy moeder Nettie is hy terug Uniondale toe, waar Sarel die saak met die plaaslike leraar, ds AMFf Koomhof, bespreek het. Ds Koomhof het hom herinner dat dit die Here is wat hom roep om predikant te word. Op 19 het Sarel teruggegaan skool toe op Uniondale, waar hy in 1943 matrikuleer en die volgende jaar met sy BA-Adm issiegraad op Stellenbosch beuin het. Geld was skraps, en met sy aankoms het hy vir die hele jaar slegs £8 en 10 sjielings gehad, maar die Here het deur middel van beurse en ander finansiële hulp voorsien. Op Maties het sy pad gekruis met interessante mense, en in ‘n stadium het hy ‘n kamer gedeel met Johannes Degenaar, later ‘n bekende professor in Filosofie. Sarel het in 1950 ‘n MA-graad in Sielkunde verwerf en is in dieselfdejaar in die Groote Kerk in Kaapstad as proponent gelegitimeer. Later het hy ook die MTh-graad in persoonlike sielesorg onder leiding van prof GBA Gerdener ontvang.

Sarel het eers aflosw erk in d ie NG Gemeente Villiersdorp gedoen, totdat hy na die NG Gemeente Kliprivierberg in Johannesburg beroep is. Hy is op 23 Februarie 1951 daar ontvang en bevestig. In 1954 het hy ‘n beroepna die NG Moedergemeente Germiston aanvaar. Na langerastwee en ‘n halfjaar is hy na die NG Gemeente Boksburg-Noord beroep, waar hy ‘n besondere geseënde bediening beleef het. Na Rusape in die destydse Suid-Rhodesië ontvang. Voorsy bevestiging op 23 Oktober 1971 het die gesin egter deur diep waters gegaan. Bennette het in ‘n motorongeluk gesterf en ds Louis is ernstig beseer. Hy het eers teruggekeer Strand toe, en na sy hospitalisasie gereed gemaak vir die verhuising na Rusape. Hy is vergesel deur sy moeder, Ria, wat by hom gewoon het.

Op 23 Desember 1972 het ds Louis in die huwelik getree met Julia Nepgen. Uit hierdie huwelik is ‘n seun, Louis Cornel Nepgen du Toit, op 3 Julie 1975, gebore. Ds Louis du Toit het in 1975 assessor van die Sinode van Midde-Afrika geword en was later modera- tor, waar hy in ‘n Icrisistyd leiding geneem het. Dit was tydens die Bos-oorlog, toe hy verskeie lidmate wat in die stryd gesneuwel het, moes begrawe.

In die lente van 1977 het ds Louis leraar van die NG Gemeente Karoi geword,waarhy op 3 I Januarie 1982 sy emeritaat aanvaar het weens swak gesondheid. Sy dienstyd in die Here se Koninkryk is ‘n mooi verhaal wat getuig van oorgawe, volharding en toewyding aan God se roeping. Tydens sy verblyf in die Strand het hy die eerste van twee hartomleidingsoperasies ontvang. Hy het sodanig herstel dat hy daama afloswerk in die NG Gemeente Kuilsrivier-De Eike, NG Moedergemeente op Somerset-Wes en die NG Gemeente Lourensrivier in die Strand gedoen het. Ds Louis het op 29 Augustus2007 in die Strand gesterf, waar met deernis afskeid geneem is van ‘n besondere dienskneg watelke oomblik aangegryp het om die Woord van God te verkondig. (Jaarboek ).