Du Plessis, Philippus Jacobus

 

Gebore

16 Aug. 1883

OORLEDE

1 Jul. 1961

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1913

ORDEN

1915

STANDPLASe

Benoni

1920 Sterkstroom

1923 Queenstown

1929 De Aar

1946 Pinelands

EMIRITEER

1951

Ds. PhilippusJacobusdu Plessis is op 16 Augustus1883 in Richmond gebore. Tydens sy studiejare op Stellenbosch het hy in 1901 by die Boeremagte aangesluit en onder genl. Fouche geveg. Daarna het hy sy studies voortgesit en is in 1913 gelegitimeer. ‘n Jaar lank was hy rondreisende sekretaris van die C.S.V. Daarna het hy die volgende gemeentes bedien: Benoni, Sterkstroom, Queenstown, De Aar en Pinelands. In 1951 het hy sy emeritaat aanvaar, maar nog aktief in gemeentes gehelp en as hospitaalbearbeider opgetree. Hy is op 1 Julie 1961 skielik oorlede, in die ouderdom van byna 78 jaar. (Jaarboek ).