Du Plessis, Louis August Richard

 

Gebore

OORLEDE

30 Okt. 1958

UNIVERSITEIT

GELEGITImeer

1901

ORDEN

1904

STANDPLASe

Morgenster

1905 Ebenezer (Olifantsrivier)

1914 Bredasdorp

EMIRITEER

Eerw. Louis August Richard du Plessis is in 1901 gelegitimeer en is daarna na Masjonaland waar hy tot 1904 gearbei het. Hier was hy medeverantwoordelik vir die stigting van die sendingstasie Pamushana. In 1905 is hy na Ebeneser in Namakwaland, waar hy tot 1914 werksaam was. Hier het hy o.a. ‘n groot rol gespeel in die ontwikkeling van die gebied. In 1914 is hy na Bredasdorp waar hy net drie of vier lidmate van die N.G. Sendingkerk aangetref het. Ook daar het hy as sendeling onuitwisbare spore getrap. Na 29 jaar het hy die gemeente afgegee met ‘n hele paar honderd lidmate. Hy het ook nog die gemeentes Napier en Riviersonderend gestig. Nadat hy die bediening in 1943 neergelê het, was hy nog lank hospitaalbearbeider van die N.G. Kerk in Bloemfontein. Hy is op 30 Oktober 1958 oorlede in die ouderdom van 82 jaar. (Jaarboek ).