Du Plessis, Jan Hendrik Jacobus

 

Gebore

OORLEDE

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1861

ORDEN

1861

STANDPLASe

Cradock

 1884 Saakgelastigde, Kaapse Kerk

EMIRITEER

1887

Jan Hendrik Du Plessis, (1861) Cradock 1881, Kerkelijk Kantoor, Natal emeritus1883, obiit 29 Junij 1891. Op den 29sten Juni 1891, de Wel-Eerw. Heer Jan Hendrik Du Plessis, Pietermaritzburg (Natal); Na volbrachte studie te Utrecht, Holland, trad hij in 1861 in dienst als Leeraar te Cradock. In 1883 werd hij Emeritus. Van 1884 tot 1887 was hij de eerste Zaakgelastigde der Kerk. Toen hij bezig was, tijdelijk, te Pietermaritzburg, dienst te doen nam de Heer hem weg. (Jaarboek ).