Du Plessis, Jan Christoffel

Ds. Du Plessis Jan

Gebore

4 Jun. 1893

OORLEDE

12 Jan. 1974)

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1923

ORDEN

1924

STANDPLASe

Jagersfontein

1928 Bethlehem-Wes

1945 Beaufort-Wes

1951 Pretoria-Noord

EMIRITEER

1955

Ds Jan Christoffel Du Plessis is 4 Junie 1893 op Steynsburg gebore en 12 Januarie 1974 by sy seun op Empangeni oorlede. Sy universiteitsloopbaan onderbreek hy om in Oos-Kaapland en in die Transvaal onderwys te gaan gee, maar 1918 keer hy na Stellenbosch terug om 1923 tot die bediening toegelaat te word. Hierop volg ‘n vrugbare dienstyd in Jagersfontein (1924); Bethlehem-Wes (1928); Beaufort-Wes (1945) en Pretoria-Noord (1951); Gedurende al die jare van sy aktiewe bediening neem hy ‘n leidende aandeel in alle sake wat die opvoeding en onderwys raak en na sy aftrede in 1955, is hy dertien jaar lank hoofsekretaris van die Oranje-Vrystaatse Onderwysersvereniging en in die tyd ook redakteur van die vereniging se blad. Verder blyk sy daadwerklike belangstelling in die taal en kultuur van ons volk uit sy lewendige deelname aan en bevordering van moedertaal-onderwys en uitgawes in Afrikaans. (Jaarboek 1975/F3).