Du Plessis, Francois Johannes

Ds. Du Plessis Francois

Gebore

29 Sept. 1925

OORLEDE

15 Mrt. 2009

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1954

ORDEN

1955

STANDPLASe

1955 Eendekuil

1960 Lindley

1963 Soekmekaar

1967 Glenwood

1970 Benoni-Wes

1975 Johannesburg-Sterrewag (Johannesburg-Noord)

1981 Roodepoort-Noord

EMIRITEER

1990

Ds Doep Du Plessis (BA) 29 Sept. 1925 – 15 Mrt. 2009

Francois Johannes du Plessis is op 29 September 1925 op Rawsonville in die Boland gebore. Sy pa, JaKobusJohannes Roselt du Plessis, was ‘n boer, en sy ma, Anna Woudrina Hamilton, ‘n huisvrou. Sy was sy tweede vrou en moeder van Doep, en saam het hulle twaalf kinders grootgemaak. Doep het sy skoolloopbaan in 1932 aan die Laerskool Olifantsberg naby Rawsonville begin, en in 1942 aan die Hoërskool Goudini op Rawsonville gematrikuleer. Na skool het hy by die KWV op Montagu en op Worcester as voorrade klerk gewerk.

Doep het vroeg reeds die roeping ervaar om predikant te word, maar daar was nie geld om te studeer nie. Die Conradie egpaar by wie hy op Worcester geloseer het, het egter vir hom geld geleen en in 1948 het hy op Stellenbosch begin studeer vir die graad BA (Admissie); Aan die einde van 1954 is hy as proponent gelegitimeer.

Proponent DJ du Toit is na die NG Gemeente Empangeni beroep, waar hy op 29 Junie 1946 met handoplegging ontvang en bevestig is. Hier het hy die gemeente met oorgawe bedien en was hy ook betrokke met die bou van ‘n kerksaal. Op 8 Januarie 1949 is hy as leraar van die NG Gemeente Bellville-Suid bevestig, waar hy groot liefde en deernis vir mense in nood getoon het. In die winter van 1960 is hy na die NG Gemeente Bellville-Oos beroep, waar hy hard gewerk het en betrokke was by die bou van ‘n pastorie, kerksaal en kerkgebou. Op sinodale gebied was hy baie betrokke by die SKDB, AKDB en SJK in Kaapland, en was hy ook 13 jaar lank ringskriba in Bellville.

In 1975 is hy as sekretaris vir Diens van Barmhartigheid in die Sinodale gebied van Wes- en Noord-Kaapland beroep, ‘n pos wat hy beklee het tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 3 Mei 1985. Hy het ‘n groot rol in die Kerk se Barmhartigheidsdiens gespeel en was intens betrokke by mense in nood na die Laingsburg vloed. Hy het ook die kerk verteenwoordig in die staat se amptelike ramp komitee.

Danie is op 14 Julie 1945 met Aletta Susarma Jordaan getroud en uit die huwelik is drie kinders gebore: Francois, Alta (dit is die Alta na wie die Alta du Toit-sentrum vernoem is) en Annette. Hulle het ook ses kleinkinders. Na sy aftrede het die egpaar hulle in 1985 in Gordonsbaai gevestig, en in 1994 na Stellenoord op Stellenbosch verhuis, waar hulle ‘n gelukkige aftrede beleef het. Ds DJ du Toit is op 4 Julie 2010 oorlede en daar is met dankbaarheid melding gemaak van sy groot aandeel aan die NG Kerk se Barmhartigheidstaak. —Dr Gerdrie van der Merwe VDM: (Jaarboek ).