Kinghorn, Hermanus Charles

 

Ds. Herman Charles Kinghorn (Uitenhage, 2 Februarie 1920 – Louterwater, 9 Julie 1988) was tussen 1947 en 1981 leraar in ses gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, naamlik Bronberg, Robertson, Molteno, Nuwekerk op Graaff-Reinet, Pinelands (twee maal) en Swartland op Malmesbury.

Opleiding en eerste gemeentes

Ds. H.C. Kinghorn.

Ds. Kinghorn is op Uitenhage gebore en het ook daar skoolgegaan. Hy het sy teologiese studie in 1945 aan die Kweekskool op Stellenbosch voltooi, waarna hy in 1947 bevestig is in die NG gemeente Bronberg, destyds ’n vyf jaar oue dogtergemeente van die moedergemeente Pretoria. Soos in al sy gemeentes buiten Pinelands, het ds. Kinghorn nie lank in sy eerste werkkring gebly nie, want reeds in 1950 aanvaar hy ’n beroep na die moedergemeente op Robertson.

Bronberg was dan ook sy enigste gemeente buite die destydse Kaapland, waarvan hy self ’n boorling was. Met Bronberg se kwarteeufees in 1967 het ds. Kinghorn as volg in “Die Bronbergse Feesbode” geskryf: “Ek wou destyds nie na hierdie Bronberg gaan nie. As proponent was ek genader vir hulpdiens in die gemeente, maar dit was eers ná die tweede beroep was op my uitgebring is dat ek gegaan het. En wat ’n heerlike ondervinding en kleinood het dit nie geword nie. Vandag nog sê ek dat die Here vir my goed was om in die beginjare van my bediening vir ma na Bronberg te lei.

“Bronberg het vir my as jongman veral twee dinge (geleer) was ek nog altyd in my bediening onthou: die eerste is dat dit in die Kerk van onse Here Jesus enkel en alleen gaan om Christus Jesus en Hom as gekruisigde. Nie om Sy soom nie, maar om Homself. Die tweede waarheid wat ek geleer het, is dat die allerwonderlikste en rykste vriendskappe gevorm word rondom die Persoon en Kerk van onse Here Jesus Christus. Bronberg het my geleer wat die gemeenskap van die heiliges in werklikheid beteken. Vandag nog ontmoet ek mense wat vir my sê dat ons mekaar in Bronberg ontmoet en leer ken het … ja, leer liefkry het. Hoe ryk het ek deur Bronberg aan Christenvriende geword!”

Die gemeente Robertson, waarvan ds. Kinghorn die 15de leraar was, was op die vooraand van sy eeufeesviering in 1953 toe hy die jaar vantevore ’n beroep aanneem na die gemeente Molteno in die Noordoos-Kaap. Hy het wel spesiaal Boland toe gereis om aan die vieringe deel te neem en daarna ook die Sinodesitting in die Kaap by te woon. Op Robertson was ds. Henry Charles Hopkins, argivaris van die Kaapse Kerk, ds. Kinghorn se opvolger.

Op Molteno

Ds. Kinghorn het op 6 Junie 1952 op Molteno aangekom en sou de gemeente tot Junie 1955 dien. Hy het hom op die nuwe koshuis toegespits. Die bou daarvan is in 1952 in beginsel goedgekeur. Ds. Kinghorn het ’n lys wenke opgestel wat gevolg kon word, die gebou self en die getal kinders wat dit kon huisves. Dié gebou is eers voltooi nadat hy die gemeente reeds verlaat het, maar hy was die inspirasie van die koshuis wat self groter sou word as wat hy gehoop het.

Terwyl hy predikant was op Molteno het die gemeente Robertson, waar hy blykbaar gewild was, hom genooi om ’n diens te kom lei tydens hul eeufeesviering. Molteno se kerkraad het dit geredelik toegestaan.

Johannes Meintjes skryf in die gemeente Molteno se eeufeesboek: “Ds. Kinghorn was soms streng in sy keuring van lidmate vir aanneming en ook in gevalle waar onsedelikheid ter sprake was, maar in die algemeen was daar min sulke gevalle. Hy het behae geskep in intelligente jong mense en was heeltemal bereid om enige argument op enige vlak te voer, so lank as dit intelligent en verfrissend was, want hy self was nog jonk en het elasties gedink, sonder om enigsins van vaste beginsels af te wyk.”

Die gemeente het op 12 Junie 1955 afskeid van ds. Kinghorn geneem. Al was sy termyn kort, vervolg Meintjes, was dit hy was die Môrewag-hostel moontlik werklikheid gemaak het. “… daar was baie wat die nuwe Môrewag-hostel as sy monument beskou het, nie dat hy so gereken het nie – eerder as gevolg van samewerking onder leiding van God.”

Sy latere gemeentes

Ds. Kinghorn het in 1955 ’n beroep aangeneem na die Nuwekerk, Graaff-Reinet. Daar het hy vyf jaar gebly tot hy in 1960 die eerste keer in die NG gemeente Pinelands in Kaapstad bevestig is. Nes op Graaff-Reinet, het hy hier net vyf jaar gebly tot hy in 1965 na Malmesbury vertrek om medeleraar van die moedergemeente Swartland te word. In 1970 keer hy egter terug na Pinelands waar hy op 23 Januarie die tweede keer in die gemeente verwelkom word. Hy bly daar tot sy aftrede op 17 Februarie 1981. So het hy amper die helfte van sy nagenoeg 34 jaar lange bediening daar deurgebring.

Sy dood

Ds. Kinghorn is skielik oorlede op Saterdag 9 Julie 1988 terwyl hy en sy vrou, Helene (22 September 1920 – 19 Maart 2009), by hul seun Theo en skoondogter Annarietjie op Louterwater in die Langkloof gekuier het. Hy en sy vrou het pas teruggekeer van ’n besoek aan hul dogter, Elizabeth, en haar man, dr. Paul Duminy, van Pietersburg. Op pad terug na die Strand, waar hulle afgetree het, het hulle by hul seun op Louterwater aangery. Ds. Kinghorn het gesterf nadat hulle bed toe gegaan het. Hy was 68 jaar oud.

Ds. Kinghorn is oorleef deur sy eggenote, sy dogter en twee seuns. Buiten Theon was daar ook Herman Kinghorn van Swakopmund. Ten tyde van sy dood was daar ses kleinkinders. Die begrafnis is Saterdag 16 Julie 1988 om 10 vm. uit die NG kerk Suider-Strand gehou. Die diens is gelei deur ds. Gys Muller, emeritus-predikant van Franschhoek, ’n broer van mev. Kinghorn.

Sien ook: Gemeentes

NG gemeente Pinelands