Driessen, Adriaan Gysbert

Ds. Driessen Adriaan

Gebore

9 Okt. 1876

OORLEDE

4 Sept. 1933

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1902

ORDEN

1903

STANDPLASe

Willowmore (Hpr.)

1905 Ventersdorp

1910 Barberton

1913 Machadodorp

1914 Standerton

1917 Charl Cilliers

1923 Roossenekal

1924 Namakwaland

1927 Reddersburg

1931 Simonstad

EMIRITEER

Ds. Adriaan Gysbert Driessen is 9 Oktober 1876 in die Kaapstad gebore, het sy teologiese opleiding op Stellenbusch ontvang, is in 1982 gelegitimeer, enhet as hulpprediker van die gemeente Willowmore in die diens getree op 4 Julie 1903, toe hy georden is. Na twee jaar is hy na die Transvaal beroep, waar hy gedurende twintig jaar in ses gemeentes gearbei het. t.w. Ventersdorp (1905); Barberton (1910); Machadoderp (1913); Standerton (1914); Charl-Cilliers (1917); Roos-Senekal (1923); In 1925 het hy ‘n beroep na Namakwaland, en in 1927 een na Reddersburg. Hier het hy gearbei tot 1931 toe hy op 6 Mei van genoemde jaar bevestig is in laaste gemeente, Simonstad, waar hy spoedig die agting en liefde van die gemeentelede deur sy liefdevolle en opgeruimde geaardheid in so ‘n mate verwerf het, dat met gegronde verwagting na die insameling van ‘n ryke oes van siele uitgesien is. Aan dit alles is op 4 September 1933 onverwags ‘n einde gemaak deur sy afsterwe in die Volkshospitaal te Kaapstad, na ‘n kortstondige krankheid van slegs enige dae. Ds. Driessen was ruim 30 jaar in die diens aktief en gedurende sy hele loopbaan het hy hom altyddeur laat kenmerk as ‘n ywerige evangeliedienaar en soeker van siele. (Jaarboek ).