Driescher, Jacobus Johannes

Ds JJ Driescher

Gebore

15 Apr. 1906

OORLEDE

05 Jul. 1991

UNIVERSITEIT

 B.A., (US)

gelegitimeer

1931

ORDEN

1932

STANDPLASe

1932 Lusaka (Hpr.)

1932 Lusaka

1940 Veldprediker

1942 Hendrina

1947 Capital Park

1954 Sekr. vir Kerkherstel en Evangelisasie, O. V.S.

1965 Voltydse Raadgewer Evangelisasie-Spreekkamer, Johannesburg

EMIRITEER

Ds Jacobus Johannes Driescher, BA (15 Apr. 1906-05 Jul. 1991);

Dis onwerklik om te dink dat die entoesiastiese, geesdriftige ds Koos Driescher nie meer by ons is nie. Op 85 het daar nog steeds soveel blymoedigheid uit hom gestraal dat dit waarlik aansteeklik was!

Die woordeboek se die woord entoesiasme kom van twee Griekse woorde wat “in” en “God” beteken. In die lewe van oom Koos was die heerlikheid van die inwonende Heilige Gees so sigbaar dat dit uitgestraal het na buite.

Na sy studiejare op Stellenbosch is by en sy jong bruid, Estelle Malan in 1932 in hulle eerste gemeente, Lusaka, in die destydse Noord-Rhodesië (nou Zambië) georden. Tydens die Tweede Wêreldoorlog was hierdie avonturier veldprediker van ons kerk vir die Suid-Afrikaanse soldate in Noord-Afrika. In 1942 is hulle na Hendrina, in 1947 na Capitalpark in Pretoria, en in 1947 word by die sekretaris vir kerkherstel en evangelisasie van die Vrystaatse Kerk in Bloemfontein. Toe die evangelisasie-spreekkamer in Johannesburg in 1956 gestig word, word hy die voltydse raadgewer daar tot met sy emeritaat in 1971.

Na 40 jaar getroue diens in die kerk het ds Driescher in 1971 met die stigting van die organisasie Geopende Deure die eerste algemene sekretaris daarvan geword en vir die volgende twintig jaar gehelp om die Lydende Kerk te dien.

Ek was bevoorreg om in 1972 saam met hom ‘n sewentigtal jongmense na die Olimpiese Spele in Munchen te kon neem om daar evangelisasiewerk te doen. Die volgende jaar kon ons twee namens Geopende Deure sestien lande in die Verre Ooste besoek om die Christene daar te gaan bystaan en versterk – ‘n onvergeetlike en verrykende ervaring.

Op 18 Junie 1979 kon oom Koos die hoeksteen van Geopende Deure se kantoorkompleks op Kiblerpark vanwaar die steeds uitbreidende bediening aan die Lydende Kerk met vreugde voorgesit word. Op Hemelvaartdag vanjaar het die Here sy dienskneg in die hoe ouderdom van 85 jaar kom haal om by Horn te wees.

Aan God al die eer vir die blymoedige lewe van oom Koos Driescher, iemand wat die Here Jesusliefgehad en geesdriftig gevolg het. Mag die herinnering sy dierbares vertroos en versterk. – dr Jannie Malan. (Jaarboek ).