Dreyer, Jacob Stefanus

 

Gebore

25 Feb. 1888

OORLEDE

30 Sep. 1978

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1916

ORDEN

1917

STANDPLASe

Bulawayo

1918 Olifantshoek

1928 Marchand

1931 Jacobsdal

1948 Ugie

EMIRITEER

1956

Ds Jacob StefanusDreyer (25 Febr. 1888 30 Sept. 1978) is op die hoë leeftyd van 90 jaar slegs drie maande na sy hoogbejaarde eggenote oorlede. Hy was ‘n seun van Philadelphia in die Koeberg en na sy eerste onderrig op Philadelphia en elders, voltooi hy sy hoër en teologiese studie 1916 op Stellenbosch. Op 10 Nov. 1917 word hy op Bulawayo in Rhodesië georden en daar dien hy sowat tien maande as hulpprediker totdat hy na Olifantshoek vertrek. In Junie 1928 begin sy bediening van die gemeente Marchand wat die vorige jaar van Kakamas afgestig is. Hiervandaan gaan hy Februarie 1931 na Jacobsdal in die Vrystaat waar hy en sy gade gedurende dertien jaar die swaar depressie en politieke krisisse saam met die gemeente deurmaak en deurgaans die liefde en hoë agting van hul mense behou. Onder uiters moeilike omstandighede bring sy prediking en sy voorbeeld altyd besieling en deur sy moedige volharding en selfopoffering verkry en behou hy almal se samewerking, met die gevolg dat die gemeente hom in die tyd stadig maar seker aan sy skuld ontworstel. In 1948 word hy die leraar van Ugie in Griekwaland-Oos met sy groot kinderhuis en daar pak hy die groot taak van die bou van ‘n sierlike kerk aan. Na sy aftrede 3 Nov. 1956, vestig hy en sy eggenote hulle op Oudtshoorn waar hy van tyd tot tyd hoog gewaardeerde hulpdiens verrig. Ook in verskeie ander gemeentes tree hy in tydelike hoedanigheid met kennelike vrug en seën op, totdat hy op 80-jarige leeftyd verlam raak deurdat hy geval en sy nek gebreek het. Sy laaste jare bring hy in ‘n rolstoel in Huis H J Piek deur in Pretoria, waar sy seun, ds J S Dreyer, tans nog in die moedergemeente staan. Sy hele lewe en veral sy laaste tien jaar was ‘n sprekende getuienis vir die Here aan wie se diens hy hom met soveel ywer gewy het. Een van sy dogters is die eggenote van min dr A P Treurnicht. (Jaarboek 1980/244).