Dressel, Louis Christie

 

GEBORE

OORLEDE

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1965

ORDEN

1966

standplase

1966 Greymont

1969 Venterspost

1973 Westonaria-Oos

1977 Jeugorganiseerder

1980 PSD W-Tvl (Opdrag: Ampsbediening Evangelisasie en Jeug) 1981 PSD Algemene Sinode (Opdrag: Jong Belydende Lidmate)

EMERITEER

2006