Dr. Keith Meintjes

Dr. Keith Meintjes

Dr. Keith Meintjes van Waterford in die Amerikaanse deelstaat Michigan ’n oud-Suid-Afrikaner wat besonder geïnteresseerd is in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Hy is veral bekend as genealoog en het reeds die Meintjes-, Wahl- en Watney-familieregister die lig laat sien.

Dr. Meintjes is ’n goeie vriend van die NG Kerk Argief en finansier jaarliks nuwe projekte by die Argief waardeur onontginde bronne digitaal beskikbaar gemaak kan word. Van hierdie projekte is die digitisering van genealogiese inligting in Familie-Bybels, foto’s uit die sendingvelde en met hierdie blad ook inligting oor gemeentes, predikante en kerkgeboue, en dan met bypassende foto’s.

Dr. Meintjes hoop om met hierdie projek jong mense bloot te stel aan geskiedenis en ’n liefde daarvoor by hulle te kweek.