Dönges, Theophilus Christiaan

Ds TC Donges

Gebore

4 Okt. 1863

OORLEDE

24 Jul. 1949

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1888

ORDEN

1890

STANDPLASe

 Parys

1896 Bothaville

1903 Hoopstad

1920 Goedemoed-Nedersetting

EMIRITEER

Ds. Theophilus Christiaan Dönges is op 4 Oktober 1863 op Carnarvon gebore. Sy onderwys het aan die Gimnasium en die Victoria-Kollege op Stellenbosch ontvang. Aan die einde van 1888 is hy gelegitimeer en in Maart 1890 is hy in sy eerste gemeente, Parys, bevestig. In die jaar 1896 het hy ‘n beroep na Bothasville aangeneem. Hier is sy bediening deur die Anglo-Boere-oorlog onderbreek en na die oorlog is hy in 1903 na Hoopstad. In 1920 het hy ‘n beroep na Goedemoed aangeneem en in 1929 het hy sy emeritaat aanvaar. In die daarop volgende jare het hy nog in verskillende gemeentes tydelike diens verrig. Hy het ‘n lang en geseënde dienstyd gehad en was ‘n getroue en toegewyde herder van al die gemeentes waar hy gestaan het. Deur sy minsame geaardheid was hy oral geliefd. Hy het besonder belanggestel in die werk onder die jeug. Aan die Vrystaatse Kerk het hy belangrike dienste gelewer en was hy ‘n vertroue raadgewer. Hy is op 24 Julie 1949 oorlede. (Jaarboek ).