Dippenaar, Steyn Eugene

 

Gebore

26 Mei 1947

OORLEDE

5 Mei 2013

UNIVERSITEIT

 BA, BTh (Lis Teol)

gelegitimeer

1973

ORDEN

1974

STANDPLASe

1974 Calitzdorp

1977 Graafwater

1984 Hopefield

EMIRITEER

2005

 

Ds Steyn Dippenaar (BA, BTh) 26 Mei 1947 – 5 Mei 2013

Steyn Eugne Dippenaar is op 26 Mei 1947 in Johannesburg gebore. Sy vader, Francois Johannes Kock Dippenaar, was ‘n klerk in die poskantoor en sy moeder, Isabella Jacomina Steyn, ‘n huisvrou. Hy begin in 1953 sy skoolopleiding aan die Laerskool Roodepoort-Wes. Met die gesin se verhuising in 1954 na die Kaapse Skiereiland word hy ‘n leerling by die laerskool in Parow-Oos en later by die een in Parow-Noord. Steyn is intens betrokke by jeugbewegings, onder meer die Voortrekkers. In 1960 word hy ‘n leerling aan die Hoërskool Tygerberg, waar hy in 1964 matrikuleer. Op skool en daama is hy betrokke by die Voortrekkers en hy beklee leiersposte in diê beweging.

Steyn voel geroepe om predikant te word en hy vertrek na Stellenbosch, waar hy in 1967 met sy opleiding begin en BA (Admissie) in 1969 verwerf. Hiema studeer hy aan die Fakulteit Teologie, waar hy in 1972 ‘n BThgraad verwerf en aan die einde van 1973 as proponent gelegitimeer word. Sy skripsie handel oor die bearbeiding van die jeug in jeugtuistes.

Op 6 April 1974 trou die jong proponent met Beulah Wright, en na ‘n kort wittebrood vertrek hulle na hulle eerste werkkring op Calitzdorp. Uit hulle huwelik is daar drie kinders gebore: MarLiz in 1974, Francois Johannes Kock in 1979 en Ferdinand Eugene in 1983.

Prop Steyn Dippenaar word op 19 April 1974 met handoplegging op Calitzdorp bevestig. Die gemeente ontvang hom by Gamkabrug en die egpaar word met groot vreugde op die dorp verwelkom. Die bevestigingsrede word deur dr JL de Villiers gehou en Steyn hou sy intreepreek in ‘n gemeente wat die vorige jaar eeufees gevier het.

Na ‘n kort dog geseënde bediening daar, aanvaar hy ‘n beroep na die NG Gemeente Graafwater, waar hy op 9 September 1977 bevestig word. Die hartlike omgee en liefde van gemeentelede in die Sandveldmaak ‘n blywen

de indruk op die jong egpaar. Daar is ook tye van beproewing, onder andere toe hy in 1980 met kanker gediagnoseer word. Na die nodige behandeling is hy in 1988 volkome genees. Die Here beskik dat die egpaar op 5 Oktober 1984 in die NG Gemeente Hopefield bevestig word – ‘n gemeente waar hy werk totdat hy in 2005 sy emeritaat aanvaar. Tydens sy bediening is Steyn betrokke by die RKDB, RJK en by die SKDB in die Wes-Kaap.

Hiema vestig die Dippenaars hulle in Gordonsbaai, waar hy spoedig as pastorale hulpleraar aangestel word, totdat hy aan die begin van 2013 finaal die tuig neerlê. Hierdie dienskneg van die Koning se rustyd is van korte duur, want hy sterfop Sondag 5 Mei 2013, ‘n Begrafnisdiens is op 10 Mei 2013 vanuit die NG Kerk Gordonsbaai gehou. Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek ).