DIE WEESHUIS, UGIE

Ugie Weeshuise

Die Weeshuise op Ugie is gestig deur ds. M. T. R. Smit in 1922. Dit staan onder toesig van die Kerkraad van die NG Gemeente Ugie. Dit is die enigste van hulle soort wat op die grense aan ons Kerk behoort. Die getal weeskinders wat nou in die Weeshuise versorg word, tel 321 seuns en dogters. Die doel was eers om alle verwaarloosde en weeskinders ult die  Swartgebiede te red en op te voed. Later is vele verwaarloosde kinders uit die stede ook opgeneem, en vele Protestantse kinders is uit Roomse skole oorgeneem onder sorg van ons Kerk.

In 1987 het dit na Port Elizabeth verskuif as die MTR Kinderoord.

BRON: NG Kerk Jaarboek 1952