DIE TEHUIS DE RUST, DURBANVILLE

Sowat 18 myl uit Kaapstad en naby die lieflike heuwels van die Tierberg en Koeberg lê die rustige dorpie Durbanville. ‘n Mens sal tevergeefs soek om erens in die land ‘n mooier en
skoner dorpie te vind. Die omgewing is aller aangenaam en rondom is die ruime ope veld met al sy bekoorlikheid en deurkruis van aangename wandelpaaie. Die klimaat van Durbanville is nooit ru nie maar altyd vriendelik en soel. Dit is in hierdie stille soete dorpie waar die Tehuis De Rust is. Die inrigting is in 1892 gestig en dit dien as gesondheidsoord vir persone wat uit ‘n krankheid herstel het en vir wie verandering en rus nodig geag word, en wat nie in staat is om die onkoste van die gewone sanatoria te betaal nie.

De Rust Tehuis is opgerig in 1892. Dit is bedoel vir: (1) Persone met krankheid herstel, vir wie veranderlng en rus nodig geag word, en wat nie in staat is om die onkoste in gewone sanatoriums te betaal nie; (2) onderwysers en onderwyseresse wat rus nodlg het; (3) predikante en sendelinge in soortgelyke omstandighede.

Bron: NG Kerk Jaarboek 1952