DIE TEHUIS DE RUST, DURBANVILLE

De Rust Tehuis is opgerig in 1892. Dit is bedoel vir: (1) Persone met krankheid herstel, vir wie veranderlng en rus nodig geag word, en wat nie in staat is om die onkoste in gewone sanatoriums te betaal nie; (2) onderwysers en onderwyseresse wat rus nodlg het; (3) predikante en sendelinge in soortgelyke omstandighede.

Bron: NG Kerk Jaarboek 1952