DIE ROGELIM TEHUIS VIR OU MANNE, KAAPSTAD

Die Rogelim Tehuis vir ou manne is geleë is geopen op 9 Junie 1896 in Faurestraat, Kaapstad, en dit is bestem vir ou en hulpbehoewende manne van goeie getuienis. Daar is plek vir 28 inwoners. Elke applikant moet bewys lewer dat by werkilk beboeftig en van goeie sedelike gedrag is. Elkeen wat toegelaat word, moet £10 vir begrafniskoste deponeer en £3 per maand vir losies betaal.

BRON: NG Kerk Jaarboek 1952