DIE NEWTON WEESHUIS, KIMBERLEY

Die Newton Weeshuis in Kimberley is in 1891 opgerig. Hierdie Inrigting voorsien in die versorging van arme, verwaarloosde wesies en half-wesies, en Is afhankllk van vrywillige gifte. Die aantal inwoners is sowat 120. Hierdie Weeshuis se naam verander later na die Kestell Weeshuis. Ds DJ Kestell was die predikant van die Newton gemeente in Kimberley en het hom beywer van hierdie en baie ander kinderhuise na die Anglo-Boereoorlog.

Bron: NG Kerk Jaarboek 1952