DIE LUCKHOFF-INSTITUUT, DURBANVILLE

Die Lückhoff-Instituut, so genoem ter gedagtenis van wyle ds. A. D. Lückhoff, is in 1925 deur die Armsorg-Kommissie vanweë die Sinode op versoek van die Unie-regering gestig, en het tot doel die opvoeding van psigopatiese meisies wat spesiale behandeling nodig het om hulle tot nuttige lede van die samelewing te maak. Daar is ruimte vlr 27 meisies. Van die dogters wat die kursus reeds deurloop het doen 29 wat uitgeplaas is, nuttige huiswerk by private famielies.

Bron: NG Kerk Jaarboek 1952