DIE HUGENOTE-SEMINARIE

Dr Andrew Murray het in 1872 diep onder die indruk gekom van Mary Lyon se opvoedkundige metodes by Mount Holyoke Seminary in Massachusetts. Hierin vind hy die antwoord vir die intellektuele, morele en geestelike ontwikkeling van jong meisies in Suid-Afrika. Die Hugenote Seminarie is op 19 Januarie 1874 op Wellington geopen met mejj Abbie P Ferguson en Anna E Bliss as leerkragte.

Die Hugenote Seminarie Wellington
Miss Abby Ferguson
Miss Annie Bliss

Daar is later ook tak seminariums op ander plekke geopen.

Huguenot Branch Seminary Paarl

Hugenote Seminarie Paarl

Die tak is amptelik in Januarie 1890 in die Paarl geopen. Dit was aanvanklik ‘n skool onder die sorg van mnr en mev John de Villiers. Toe hulle te oud word om met die werk voort te gaan het hulle die Seminarium in Wellington genader om dit oor te neem. Mej Virginia Lee Pride is as die hoof aangestel en mej Margaret van Blerk as haar regterhand. Aanvanklik was daar sewe loserende skoliere en sowat 100 dagskoliere. Ander onderwysers was mejj Ross, Frost, Herzberger, Keet, Heholdt, M de Villiers, N de Villiers, Freytag, Divine en Agnew. Gedurende 1894 het mej Martha Cillié waargeneem as hoof.

Huguenot Branch Seminary Bethlehem

Hugenote Seminarium Bethlehem

Die Seminarium op bethlehem is op 18 Februarie 1892 begin met 5 koshuis- en sewe dagskoliere. Die verrigtinge is amptelik geopen met ‘n prosessie na die NG Gemeente op die dorp. Vir die eerste jaar is gebruik gemaak van die huis van ds CP Theron. Spoedig is ‘n tweede huis bekom as losieshuis en ‘n ekstra kamer vir die kleuterskool. Na nog drie maande is ‘n sinkhuis opgerig en die volgende jaar ‘n tweede met nog slaapvertrekke. Daar is toe besluit om te bou en in Junie 1894 is die fondasies gelê.  Op 1 Desember 1895 is die onvoltooide gebou betrek en dit is eers teen die begin 1897 voltooi.

In 1894 is die eerste kandidate gestuur vir die Elementary Examination en in 1895 vir die School Higher. Die eerste skoolhoof was mej Catherine (Kitty) Murray, die dogter van dr Andrew Murray. Die onderwyseresse was mejj Cillié, Neethling, Geard, Dodson en Walder.

Huguenot Branch Seminary Greytown

Die Hugenote Seminarium Greytown

In 1891 word ds D Rossouw bevestig as predikant op Greytown, Natal. Hy was baie beindruk met die groot aantal jong mense daar, maar was bewus aan die behoefte na goeie onderwys. Die Seminarium op Wellington is genader om ‘n tak te open. Op 25 Julie 1892 is die Greytown tak amptelik geopen deur ds William Murray van Worcester en Ds Marais van Ceres. Die geboue is amptelik geopen deur mnr Robert Russell, die Algemen Skole-inspekteur van Natal. Die eerste dag was daar 11 koshuis- en 13 dagskoliere, maar dit sou tot 47 groei teen die einde van daardie jaar. Mej Lucy R GAtes is aangestel as die eerste hoof. Sy sou die hoof bly tot en met haar terugkeer na die VSA in 1896. Sy is toe opgevolg deur mej Ada Johnson. Die onderwyseresse was mejj CE Crossley, Grace Herrick, Florence Clarence, Alida Uys en mejj Nel, Neithardt en Scholz.

Op 14 April 1894 is die hoeksteen vir hul skoolgebou gelê en dit is amptelik geopen aan die einde van daardie jaar en het die naam Ferguson Hall gedra.