DIE HERBERG JONGENSWEESHUIS, ROBERTSON

“Die Herberg,” is opgerig in 1919 en is ‘n weeshuis wat aan die Ring van Tulbagh behoort, waarin seuns wat wese, halfwese of verwaarloosdes is, tussen die ouderdomme van 4 tot 12 jaar, opgeneem word. Daar is plek vir 100 seuns. Die Bestuur het ‘n gerieflike weeshuis op die ruime gronde laat bou.

Bron: NG Kerk Jaarboek 1952