Delport, Luther

 

Gebore

28 Okt. 1926

OORLEDE

27 Febr. 1987

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1950

ORDEN

1951

STANDPLASe

Kenhardt

1957 Maitland

1961 Swartland

EMIRITEER

Ds Luther Delport (28 Okt. 1926 – 27 Febr. 1987) is op die plaas Rebelskloof naby Kirkwoord in Oos-Kaapland gebore. Hy was getroud met Margareta (Maxie) Groenewald. Nadat hy sy studie op Stellenbosch voltooi het, word hy op 1 September 1951 in die gemeente Kenhardt bevestig. Deur die loop van vyf-en-dertig jaar bedien hy die gemeentes Maitland, Swartland, Glen Lynden-Bedford, Kroonstad-Noord en Vanderbijlpark-Oos, waar hy oorlede is. Mense wat hom geken het, onthou hom as ‘n minsame en nederige mens wie se lewe gekenmerk is deur onselfsugtige medemenslikheid. Dit is dan ook nie vreemd dat hy sy kerk met oorgawe gedien het op die breë terrein van barmhartigheidsdiens nie. Hy was tot sy dood lid van die Sinodale Kommmissie vir Barmhartigheid van Wes-Transvaal en hy was in hierdie kommissie ‘n dagbestuurslid. Hy het hom oorgegee aan die taak waarvoor hy geroep is en hy het sy meester vir wie hy ‘n matelose liefde gehad het, gedien sonder om aan loon te dink of om dank te vra. Sy lewe en bediening het gestaan in die gees van Petrusse woorde aan die kreupel man by die poort van die tempel: “Wat ek het, gee ek vir jou . . . ” (Hand 3:6); So sal almal aan hom dink, sy dierbares, sy gemeentelede in die verskillende gemeentes waar hy gewerk het, sy vriende: Wat ek het, gee ek vir jou . . . naamlik Jesus! (Jaarboek ).