Delport, Lourens Daniel

 

Gebore

27 September 1929

OORLEDE

14 Mei 2011

UNIVERSITEIT

 MA, BD

gelegitimeer

1962

ORDEN

1963

STANDPLASe

1963 Meyerton

1967 Meyerton-Oos

1977 Bloemhof asook gemeente NGSK

EMIRITEER

1989

Ds Lou Delport (BA, MA, BD) 27 September 1929 – 14 Mei 2011

Lourens Daniël Delport is op 27 September 1929 in die distrik van Ventersdorp gebore. Na sy laer skooljare in die plaasskool van Taaibosspruit, het hy in 1946 aan die Hoërskool Ventersdorp gematrikuleer. Hy het aanvanklik buitemuurs gestudeer aan die Universiteit van Pretoria. In 1947 en 1948 het hy as vertaler by die Uniegebou in Pretoria begin werk en in 1949 in die finansiële afdeling van die Departement Landbou aan die Universiteit van Pretoria.

Lou het skouer aan die wiel gesit en die graad BA (Admissie) in 1951 behaal. Hierna het hy sy ouers buite Ventersdorp help boer. In 1952 en 1953 het hy die graad MA in Wysbegeerte aan die Potchefstroomse Universiteit vir CHO behaal. In 1959 het hy ingeskryf aan die Fakulteit Teologie (Afd. B) aan die Universiteit Pretoria, waar hy die graad BD verwerf het. Om genoeg geld te spaar het hy saans as bibliotekaris by die WNNR gewerk. In 1959 het hy met Phillipina Maria Scharlotte du Toit getrou, en uit die huwelik is drie kinders gebore.

Aan die einde van 1962 is Lou as proponent gelegitimeer. Hierna was hy hulpleraar in die NG Moedergemeente Klerksdorp en ook in die NG Gemeente Nigel. Hy is op 12 Oktober 1963 in die NG Gemeente Meyerton bevestig. Met die afstigting van die NG Gemeente Meyerton-Oos is hy in 1967 as die nuwe leraar aangestel. Hy het gehelp met die bou van ‘n nuwe kerkgebou en die gemeente tot selfstandigheid help ontwikkel.

Op 5 Desember 1977 het hy leraar van die NG Moedergemeente Bloemhof geword, waar hy ‘n dekade lank die mense bedien het en ook betrokke was by die NG Sendingkerk. Hy is egter in 1989 verplig om weens swak gesondheid vervroegde emeritaat te aanvaar. Vanaf 1989 tot 1992 het hy op Soutpan gewerk.

Van 1992 tot 2003 het ds Lou op ‘n plaas in die distrik Brandfort gewoon, waar hy sout op Soutpan gemaak en met eredienste en pastoraat in die NG Moedergemeente Brandfort, Brandfort-Oos, Exelsior, Marquard, Theunissen, Harmonie, Moedergemeente Winburg, Rietfontein en Verkeerdevlei uitgehelp het.

In 2004 is sy vrou skielik oorlede. Hy het na ‘n woonstel verhuis en in 2010 weer as 80-jarige uitgehelp in die NG Gemeente Brandfort met die afsterwe van dr MarkUSGertenbach. Ds Lou Delport het op 1 Mei 2011 ‘n erediens in die NG Moedergemeente Brandfort gelei en is in dieselfde week in die hospitaal opgeneem weens ‘n hartkwaal waaraan hy 40 jaar lank gely het. Hy is op 14 Mei 2011 in die Rosepark-hospitaal in Bloemfontein oorlede.

Nadat hy ontelbare mense begrawe het, is daar aan sy laaste twee versoeke voldoen op 19 Mei 2011 toe sy seun hom begrawe het vanuit die NG Moedergemeente Brandfort, en hy in dieselfde graf as sy lewensmaat in die begraafplaas op Brandfort ter ruste gelê is. – Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek ).