Dekker, Herman

 

Gebore

1865

OORLEDE

Febr. 1957

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1890

ORDEN

1891

STANDPLASe

Middelburg

EMIRITEER

1923

Eerw. Herman Dekker is in 1865 in Holland gebore. In 1891 het hy as sendeling na Java gegaan, waar hy nege jaar lank werksaam was. In 1899 het hy na Suid-Afrika gekom en is kort daarna as sendeling van die gemeente Middelburg (Kaap) bevestig. In hierdie werkkring het hy ‘n geseënde werk gedoen, tot sy aftrede weens swak gesondheid in 1923. In ‘n moeilike tydperk in die geskiedenis van die Sendingkerk het hy stil maar kragtige leiding gegee en agting vir sy persoon en werk afgedwing. In 1916 en weer in 1920 is hy tot moderator van die Sendingsinode gekies. Selfs na sy aftrede het hy nog altyd lewende belang in die werk van die Kerk gestel. In Februarie 1957 is hierdie begaafde prediker en Ieidende figuur in die geseënde ouderdom van 92 jaar oorlede. (Jaarboek ).