Deacon, Wilhelmus Gerhardus

 

Gebore

26 Des. 1908

OORLEDE

30 Apr. 1984

UNIVERSITEIT

 B.A., B.D

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

STANDPLASe

1949 Charl Cilliers

1961 Sanddrif

EMIRITEER

Ds WilhelmusGerhardus(Willie) Deacon (26 Des. 1908-30 Apr. 1984) is, nadat hy nog die vorige dag as dienende ouderling in die gemeente Krokodilrivier die Sondagverrigtinge in die konsistorie met gebed afgesluit het, plotseling op Brits oorlede waar hy sedert sy aftrede op 15 Jun. 1975 gewoon het. Hy bekwaam hom op gevorderde leeftyd as predikant en voltooi sy studies in Pretoria toe hy al byna 40 is. Op 26 Mrt. 1949 in Charl Cilliers bevestig, bedien hy die Suid-Transvaalse gemeente met ywer totdat hy in 1961 na die Noord-Transvaalse gemeente Sanddrif by Brits verhuis waar hy nog 14 jaar Iank met volharding en vrug arbei. (Jaarboek ).